ניתן להוריד את הדוגמא מההרצאה "כתיבת תוסף מאפס" מכאן